کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
1۱۳۹۹/۰۹/۰۲ پسته1550000150000019800001
2۱۳۹۹/۰۹/۰۲ سيب لبناني قرمز800060009000(تنظیم نشده)
3۱۳۹۹/۰۹/۱۱ اناناس (کارتن )800000700000900000(تنظیم نشده)
4۱۳۹۹/۰۹/۱۱ انگور بي دانه قرمز130001000016000(تنظیم نشده)
5۱۳۹۹/۰۹/۱۱ انگور بي دانه زرد9000700011000(تنظیم نشده)
6۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پرتقال جنوب10000900012000(تنظیم نشده)
7۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پرتقال تامسون شمال100008000120001
8۱۳۹۹/۰۹/۱۱ خرمالو شمال7000500080001
9۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سيب لبناني زرد9000700012000(تنظیم نشده)
10۱۳۹۹/۰۹/۱۱ کيوي13000900016000(تنظیم نشده)
11۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گرپفروت تو سرخ400030005000(تنظیم نشده)
12۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گلابي بيروتي250001700030000(تنظیم نشده)
13۱۳۹۹/۰۹/۱۱ گلابي شاه ميوه240001800030000(تنظیم نشده)
14۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ليمو شيرين10000800011000(تنظیم نشده)
15۱۳۹۹/۰۹/۱۱ موز2500023000260001
16۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنج5000400060001
17۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنگي انشو10000800012000(تنظیم نشده)
18۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنگي تخم ژاپني140001200015000(تنظیم نشده)
19۱۳۹۹/۰۹/۱۱ هندوانه3000200030002
20۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ليمو ترش سنگي130001200015000(تنظیم نشده)