کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
101۱۳۹۹/۰۹/۱۱ انار کوهستان180001500021000(تنظیم نشده)
102۱۳۹۹/۱۲/۲۵ سيب قرمز مراغه10000800013000(تنظیم نشده)
103۱۳۹۹/۱۲/۲۴ تراکتور باغی کمرشکن ITM95071330000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)1
104۱۳۹۹/۱۲/۲۴ جوجه یکروزه گوشتی2747927469(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
105۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بذر پایا1500014590(تنظیم نشده)1
106۱۳۹۹/۱۲/۲۴ گیاه جینجر290000280000(تنظیم نشده)2
107۱۴۰۰/۰۱/۱۰ پسته فندقی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)2
108۱۳۹۹/۱۲/۲۵ انگور شاهرودی128000064000(تنظیم نشده)
109۱۳۹۹/۱۲/۲۵ انار ممتاز142000071000(تنظیم نشده)
110۱۴۰۰/۰۱/۰۳ توت فرنگی1980000990001
111۱۴۰۰/۰۱/۰۳ سیب قرمز لبنان8500004250043
112۱۳۹۹/۱۰/۱۴ جوجه گوشتى37469037469(تنظیم نشده)
113۱۳۹۹/۱۰/۱۴ جوجه يكروزه گوشتى000(تنظیم نشده)
114۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته فندقی عمده135000001350000(تنظیم نشده)
115۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته احمد آقایی عمده0001
116۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته اکبری عمده1990000019900001
117۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته کله قوچی دستچین شده عمده0003
118۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته احمد آقایی شور000(تنظیم نشده)
119۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته احمد آقایی ممتاز000(تنظیم نشده)
120۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پسته احمد آقایی خام000(تنظیم نشده)