کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
81۱۳۹۹/۱۲/۲۴ سبوس برنج80006000(تنظیم نشده)1
82۱۳۹۹/۱۲/۲۴ جوجه یکروزه بوقلمون340000320000(تنظیم نشده)2
83۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بوقلمون زنده350000340000(تنظیم نشده)3
84۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بوقلمون کشتار430000420000(تنظیم نشده)2
85۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ترئونین580000570000(تنظیم نشده)2
86۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کولین290000280000(تنظیم نشده)2
87۱۳۹۹/۱۲/۲۴ پولت315000285000(تنظیم نشده)1
88۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شترمرغ زنده410000350000(تنظیم نشده)10
89۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شترمرغ کشتار10001000(تنظیم نشده)12
90۱۳۹۹/۱۲/۲۴ جوجه شترمرغ50004000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
91۱۳۹۹/۱۲/۲۴ جو4400017000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
92۱۳۹۹/۱۲/۲۴ مرغ قطعه بندی529000208000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
93۱۳۹۹/۰۹/۰۲ پسته1550000150000019800001
94۱۳۹۹/۱۲/۲۴ دام زنده550000370000(تنظیم نشده)2
95۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دام کشتار1000660000(تنظیم نشده)2
96۱۳۹۹/۱۲/۲۴ گوشت منجمد گوساله1000620000(تنظیم نشده)4
97۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به140001000018000(تنظیم نشده)
98۱۳۹۹/۰۹/۱۱ خرمالو کن150001200018000(تنظیم نشده)
99۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنگي يافا130001000015000(تنظیم نشده)
100۱۳۹۹/۰۹/۱۱ سيب قرمز دماوندی700050009000(تنظیم نشده)