کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
61۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ذرت1700017000(تنظیم نشده)3
62۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تخم مرغ127000114000(تنظیم نشده)7
63۱۳۹۹/۱۲/۲۳ جوجه یکروزه گوشتی4300039000(تنظیم نشده)15
64۱۳۹۹/۰۹/۱۱ پودر ماهی180000115000(تنظیم نشده)2
65۱۳۹۹/۱۲/۲۳ گندم4500040000(تنظیم نشده)2
66۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کنجاله کلزا2500025000(تنظیم نشده)2
67۱۳۹۹/۱۲/۲۳ متیونین755000745000(تنظیم نشده)2
68۱۳۹۹/۱۲/۲۳ لیزین410000400000(تنظیم نشده)2
69۱۳۹۹/۱۲/۲۳ فسفات10300098000(تنظیم نشده)2
70۱۳۹۹/۱۲/۲۳ یونجه4200029000(تنظیم نشده)2
71۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کنجاله تخم پنبه3400034000(تنظیم نشده)1
72۱۳۹۹/۱۲/۲۳ جوش شیرین4100040000(تنظیم نشده)2
73۱۳۹۹/۱۲/۲۳ سبوس گندم3600030000(تنظیم نشده)3
74۱۳۹۹/۱۲/۲۳ گوشت مرغ مادر162000125000(تنظیم نشده)2
75۱۳۹۹/۱۲/۲۳ جوجه یکروزه تخمگذار8000075000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
76۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کنجاله آفتابگردان3300033000(تنظیم نشده)2
77۱۳۹۹/۱۲/۲۳ پودر چربی255000225000(تنظیم نشده)2
78۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کربنات کلسیم10001000(تنظیم نشده)2
79۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کاه2300016000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
80۱۳۹۹/۱۲/۲۳ باگاس20002000(تنظیم نشده)2