کالکشن ها

#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
 
 
21۱۳۹۹/۰۹/۱۱ نارنگي تخم ژاپني140001200015000(تنظیم نشده)
22۱۳۹۹/۱۲/۲۴ چغندر بورش600050007000(تنظیم نشده)
23۱۳۹۹/۱۲/۲۴ شلغم500040006000(تنظیم نشده)
24۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کدو مسمايي600040008000(تنظیم نشده)
25۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کدوي حلوايي500040006000(تنظیم نشده)
26۱۳۹۹/۰۹/۱۱ هندوانه3000200030002
27۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بادمجان دلمه اي4000300050002
28۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بادمجان قلمي500040006000(تنظیم نشده)
29۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بامجان گل خانه اي60005000700017
30۱۳۹۹/۱۲/۲۴ پياز زرد600050007000(تنظیم نشده)
31۱۳۹۹/۱۲/۲۴ پياز شيري600050007000(تنظیم نشده)
32۱۳۹۹/۱۲/۲۴ پياز قرمز700060008000(تنظیم نشده)
33۱۳۹۹/۱۲/۲۴ سيب زميني400030005000(تنظیم نشده)
34۱۳۹۹/۱۲/۲۴ فلفل تند ريز10000700012000(تنظیم نشده)
35۱۳۹۹/۱۲/۲۴ فلفل دلمه سبز80005000100001
36۱۳۹۹/۱۲/۲۴ فلفل شيرين10000700012000(تنظیم نشده)
37۱۳۹۹/۱۲/۲۴ گوجه فرنگي6000400080001
38۱۳۹۹/۱۲/۲۴ لوبياي سبز11000800013000(تنظیم نشده)
39۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ليمو ترش سنگي130001200015000(تنظیم نشده)
40۱۳۹۹/۱۲/۲۴ هويج600050007000(تنظیم نشده)