1613492482

رشته آش رودیسا 5 کیلویی

تعداد فروش: 0
1 سال و 4 ماه و 13روز پیش
هر عدد 500,000 ریال

درباره محصول

رشته آش 5 کیلویی رودیسا مناسب جهت نذورات مذهبی و افطار می باشد .