کالکشن ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹٬۱۰۷ مورد.
#تاریخ اخرین بروز رسانیعنوانبیشترین قیمت(ریال)کمترین قیمت(ریال)قیمت نمودار(ریال)تعداد محصولات در سایت
  
61۱۴:۴۸ ۹۹/۱۲/۲۳ذرت1700017000(تنظیم نشده)3
62۱۴:۴۸ ۹۹/۱۲/۲۳تخم مرغ127000114000(تنظیم نشده)7
63۱۴:۴۸ ۹۹/۱۲/۲۳جوجه یکروزه گوشتی4300039000(تنظیم نشده)15
64۱۱:۰۹ ۹۹/۰۹/۱۱پودر ماهی180000115000(تنظیم نشده)2
65۱۴:۴۸ ۹۹/۱۲/۲۳گندم4500040000(تنظیم نشده)2
66۱۴:۴۸ ۹۹/۱۲/۲۳کنجاله کلزا2500025000(تنظیم نشده)2
67۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳متیونین755000745000(تنظیم نشده)2
68۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳لیزین410000400000(تنظیم نشده)2
69۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳فسفات10300098000(تنظیم نشده)2
70۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳یونجه4200029000(تنظیم نشده)2
71۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳کنجاله تخم پنبه3400034000(تنظیم نشده)1
72۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳جوش شیرین4100040000(تنظیم نشده)2
73۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳سبوس گندم3600030000(تنظیم نشده)3
74۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳گوشت مرغ مادر162000125000(تنظیم نشده)2
75۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳جوجه یکروزه تخمگذار8000075000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
76۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳کنجاله آفتابگردان3300033000(تنظیم نشده)2
77۱۴:۴۹ ۹۹/۱۲/۲۳پودر چربی255000225000(تنظیم نشده)2
78۱۴:۵۰ ۹۹/۱۲/۲۳کربنات کلسیم10001000(تنظیم نشده)2
79۱۴:۵۰ ۹۹/۱۲/۲۳کاه2300016000(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
80۱۴:۵۰ ۹۹/۱۲/۲۳باگاس20002000(تنظیم نشده)2