">

خرمشهر

خوزستان

شهرستان خرمشهر یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است.مرکز این شهرستان، شهر خرمشهر است.

موقعیت

شهرستان خرمشهر از شمال با شهرستان اهواز، از شرق با شهرستان شادگان، از جنوب شرق به شهرستان آبادان، از جنوب تا جنوب غرب به خلیج فارس و از غرب با کشور عراق همسایه است.

تقسیمات کشوری

شهرستان خرمشهر دارای ۲ بخش، ۴ دهستان و ۲ شهر است

جمعیت

جمعیت شهرستان خرمشهر بنابر سرشماری جمعیت سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، برابر با ۱۷۰،۹۷۶ نفر بوده‌است.