ترشی نگینی یا مخلوط ریز

تولیدات غذایی

ترشی مخلوط به صورت ریز یا سالادی با استفاده از سبزیهای معطر

قیمت به ازای هر کیلو 150000ریال

اطلاعات تماس