سبزی خورشتی آب پز

تولیدات غذایی

سبزی خورشتی آب پز راهمرمز با بهترین کیفیت وبهترین طعم و با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی

قیمت به ازای هر کیلو 160000ریال

اطلاعات تماس