آگهی ها

کودروب گاوداری

لطفا پیام دهید


هر عدد 387000000 تومان

کودروب مرغداری

لطفا پیام دهید


هر عدد 387000000 تومان

شخم زن دستی،کولتیواتور،تیلر

لطفا پیام دهید


هر عدد 3655000 تومان

تجهیزات آزمایشگاه بذر وغلات-بمبو

لطفا پیام دهید


هر عدد 195000 تومان

بمبو آلومینیومی یک و نیم متری

لطفا پیام دهید


هر عدد 95000 تومان

دستگاه دروگربافه بند موتور میتسیوبیشی

لطفا پیام دهید


هر عدد 395000000 تومان

دستگاه دروگر بافه بند

لطفا پیام دهید


هر عدد 395000000 تومان

هیتر کابینتی

لطفا پیام دهید


هر عدد 315000000 تومان

دستگاه نشا برنج

لطفا پیام دهید


هر عدد 85000000 تومان