آگهی ها

گوشت شتر مرغ

ص


هر کیلو 2000000 تومان

تخم مرغ

لطفا پیام دهید


هر جعبه 194000 تومان

گوشت مرغ مادر

لطفا پیام دهید


هر کیلو 163000 تومان

جوجه یکروزه تخم گذار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 77500 تومان

جوجه یکروزه بوقلمون

لطفا پیام دهید


هر کیلو 340000 تومان

بوقلمون زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 267500 تومان

بوقلمون زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 262500 تومان

ماهی شوریده منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 850000 تومان

ماهی شانک سایز لارج

لطفا پیام دهید


هر کیلو 640000 تومان