آگهی ها

زعفران یگ گرمی لاکچری


هر کیلو 2880000 تومان

لوبیا چیتی

کشت پارسال در انبار


هر کیلو 35000 تومان

خرما جیرفت

برای صادرات بدون کارت بازرگانی...


هر کیلو 500000 تومان

گندم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 40000 تومان

یونجه

لطفا پیام دهید


هر کیلو 34000 تومان

مغز گردو دندانه

مغز گردو دندانه


هر کیلو 2250000 تومان

مغز گردو خورشتی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1700000 تومان

مغز گردوی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2550000 تومان

گردو ایرانی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1390000 تومان