تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی چگونه است؟

    ;
  • نوشته شده توسط : علی سلطانی
  • تاریخ انتشار : ۰۹ /دی /۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۳۰
تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی چگونه است؟

کارشناسان بازار روز ایرانیان در مورد تشخیص عسل طبیعی از عسل تقلبی میگویند:

 

برای مصرف کننده یک راه بیشتر برای تشخیص عسل وجود ندارد و آن هم استفاده از ابزار هایی است که بدن در اختیارش گذاشته است. با چشمانش شکل ظاهری عسل را ارزیابی میکند، با بینی آن را بو میکند و با زبانش آن را مزه مزه مینماید.

بو و طعم عسل طبیعی:

اگر عسل عطر و طعم گل ها را داشت، این عسل، عسل واقعی(طبیعی) واقعی است و ارزش آن را دارد که بهای آن را در حد معقول بپردازد. عسلی که بوییدن آن باعث عطسه شود و نوشیدنش سکر و مستی آورد و چشیدنش گلو را بسوزاندف برای تغذیه مناسب نیست.

راه های متعددی برای شناخت عسل طبیعی هست. اگر عسل را در آب ولرم حل کنیم، مزه ی آن میخوش(بین شیرین و ترش) میشود نه شیرین. نور پلاریزه هم اگر به عسل طبیعی تابانده شود، این نور با تاباندن به عسل تقلبی و محصولات شکری به راست میگردد؛ زیرا مولکول های آن راستگرد است.

یکی از موارد تقلب در عس لدر حالت کلی عسل تهیه شده از مواد قندی که زنبور عسل هیچ گونه نقشی در جمع آوری آن نداشته باشد و افزودن هر ماده ی دیگر اعم از مواد قندی و انواع اسانس ها، رنگ ها و انواع نگهدارنده ها به عسل، از موارد تقلب محسوب میشود و ارزش آن در مقایسه با عسل صفر است.

 

آیا  اگر عسل شکرک بزند نشانه تقلبی بودن است؟

یکی از راه های تشخیص عسل اصلی از تقلبی شکرک زدن آن است. این تصور که عسل تقلبی در شرایط سرما و طول مدت نگهداری شکرک میزند، کاملا اشتباه است. این شرایط برای عسل های طبیعی صادق است. زیرا در مدت نگهداری و در مجاورت سرما، با کاهش رطوبت و ایجاد بلور های منظم قندی در نتیجه ی وجود آنزیم های افزوده توسط زنبور عسل (دیاستاز های عسل مانند آنزیم های اینورتاز)،عسل شروع به شکرک زدن میکند.

درجه ی سفتی و زمان شروع شکرک زدن به نوع گل و آب و هوای منطقه بستگی دارد.

عسل طبیعی و غیر طبیعی هردو در شرایط سرما شکرک میزنند، بنابراین جهت تشخیص چنین عسل هایی دقیق ترین روش، آزمایش هایی است که در آزمایشگاه های مشخص مواد غذایی و شیمیایی روی آن انجام می گیرد. ولی شناسایی چنین تقلب هایی برای عموم مردم که دسترسی به آزمایشگاه های مجهز ندارند غیر ممکن است. در مواردی با استفاده از تجربیات و آگاهی داشتن از نوع عطر و طعم عسل از جهت کیفی میتوان حدس هایی زد؛ زیرا عسل دارای عطر و طعم مخصوص به خود است و در تعریف آن چنین بیان میشود که عسل دارای عطر و طعم گل است.

  شکرک زدن عسل نه تنها دلیل بر تقلبی بودن نیست، بلکه برعکس معرف آن است که عسل کاملا سالم است و نمیتواند تقلبی باشد و این برخلاف تصور غلط در ایران است که عسل شکرک زده را تقلبی میدانند. بر این اساس، حرارت دادن عسل به منظور از بین رفتن شکرک های ایجاد شده در آن سبب از بین رفتن آنزیم ها و کاهش کیفیت عسل میشود.

 

ثبت دیدگاه