1612206932

ترشی نگینی یا مخلوط ریز

ترشی مخلوط به صورت ریز یا سالادی با استفاده از سبزیهای معطر

1 سال و 3 ماه و 11روز پیش | اهواز

اطلاعات تماس

هر کیلو 150,000 ریال