آگهی ها

آگهی تخم مرغ

لطفا پیام دهید


هر جعبه 194000 تومان

آگهی گوشت مرغ مادر

لطفا پیام دهید


هر کیلو 163000 تومان

آگهی جوجه یکروزه تخم گذار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 77500 تومان

آگهی جوجه یکروزه بوقلمون

لطفا پیام دهید


هر کیلو 340000 تومان

آگهی بوقلمون زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 267500 تومان

آگهی بوقلمون زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 262500 تومان

آگهی ماهی شوریده منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 850000 تومان

آگهی ماهی شانک سایز لارج

لطفا پیام دهید


هر کیلو 640000 تومان

آگهی ماهی شانک سایز مدیوم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 550000 تومان