آگهی ها

آگهی خرما جیرفت

برای صادرات بدون کارت بازرگانی...


هر کیلو 500000 تومان

آگهی گندم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 40000 تومان

آگهی یونجه

لطفا پیام دهید


هر کیلو 34000 تومان

آگهی مغز گردو دندانه

مغز گردو دندانه


هر کیلو 2250000 تومان

آگهی مغز گردو خورشتی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1700000 تومان

آگهی مغز گردوی خام

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 2550000 تومان

آگهی گردو ایرانی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1390000 تومان

آگهی گردو با پوست خارجی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1450000 تومان

آگهی گردو پوست کاغذی

لطفا تماس بگیرید


هر کیلو 1390000 تومان