بره ساااالم

پروتئینی و لبنی

بره ی سالم

قیمت به ازای هر کیلو 60000 تومان

اطلاعات تماس

  • شریف آباد
  • 09382164663رامین شاه کمالی