بز سالم و سلامت

پروتئینی و لبنی

سالم و سر حال

قیمت به ازای هر کیلو 35000 تومان

اطلاعات تماس

  • شریف آباد
  • 09382164663رامین شاه کمالی