نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
پسته رفسنجان
  • 8.4 / 10

پسته رفسنجان

صد در صد بار امسال رفسنجان پسته خام تازه و خوشمزه

هر کیلو 224 تومان

پسته اکبری تازه
  • 8.4 / 10

پسته اکبری تازه

صد در صد یک شکل و تازه همه ی خنده ها اندازه هم :)

هر کیلو 288000 تومان

پسته صادراتی امسال
  • 8.4 / 10

پسته صادراتی امسال

بار امسال مخصوص صادرات علت عدم فروش (مشکل صادراتی به تاجیکستان)

هر کیلو 300000 تومان

پسته اکبری
  • 8.4 / 10

پسته اکبری

پسته خندان متشکل از محصول امسال و پارسال کل بار یک جا ۲۵۰ تومن کیلوی

هر کیلو 3000000 تومان